شعله پردازش ایرانیان

06

میز قصابی

     

مشخصات فنی :

 • اسكلت از پروفيل 2 *30* 30 و  2*40* 40 استيل 304
 • پايه هاي قابل ريگلاژ از جنس باكاليت
 • رويه از صفحه پلي اتيلن به ضخامت 5 سانتي متر
 • داراي پاتراكي (از لوله استیل در طرح اصلی و ورق 8/0 به صورت ناودانی در طرح مروارید)  
 • مجهز به كانال جمع آوري و هدايت خون آبه در سه طرف با دو خروجی

    

موارد مصرف :

 • جهت آماده سازي گوشت و ماهي

 05

 

برچسب : 

تجهیزات آشپزخانه - تجهیزات آشپزخانه صنعتی - لوازم آشپزخانه -  لوازم آشپزخانه صنعتی -  تجهیزات فست فود - تجهیزات کافی شاپ - تجهیزات سردخانه

تجهیزات کباب پز -  تجهیزات میز - تجهیزات سینک - تجهیزات اسپرسو

06

میز سبزی خرد کن

     

مشخصات فنی :

 • اسكلت از پروفيل  2*30* 30 و  2*40* 40 استيل 304
 • پايه هاي قابل ريگلاژ از جنس باكاليت
 • رويه از صفحه پلي اتيلن به ضخامت 5 سانتيمتر
 • داراي پا تراكي

 

موارد مصرف :

 • جهت آماده سازي سبزي

 05

 

برچسب : 

تجهیزات آشپزخانه - تجهیزات آشپزخانه صنعتی - لوازم آشپزخانه -  لوازم آشپزخانه صنعتی -  تجهیزات فست فود - تجهیزات کافی شاپ - تجهیزات سردخانه

تجهیزات کباب پز -  تجهیزات میز - تجهیزات سینک - تجهیزات اسپرسو

05

میز کار

     

 مشخصات فنی :

 • اسكلت از پروفيل 2 *30*30  و  2*40*40  استيل 304 ال
 • پايه هاي قابل ريگلاژ از جنس باكاليت
 • رويه از ورق استيل  1 ميليمتر تقويت شده توسط MDF (در طرح اصلی) و ورق استيل(در طرح مروارید) 
 • داراي پاتراكي (از لوله استیل در طرح اصلی و ورق 8/0 به صورت ناودانی در طرح مروارید)

موارد مصرف :

 • جهت بخش پورسيون و قسمت هاي
 • مختلف آشپزخانه

 04

 

برچسب : 

تجهیزات آشپزخانه - تجهیزات آشپزخانه صنعتی - لوازم آشپزخانه -  لوازم آشپزخانه صنعتی -  تجهیزات فست فود - تجهیزات کافی شاپ - تجهیزات سردخانه

تجهیزات کباب پز -  تجهیزات میز - تجهیزات سینک - تجهیزات اسپرسو

02

01

03

04