شعله پردازش ایرانیان

02

سرویس قاشق و چنگال

     

مشخصات فنی :

 • شامل قاشق و چنگال غذاخوری ، قاشق چای خوری

  و چنگال و کارد میوه خوری می باشد.

  در دو مدل  ایرانی و خارجی

 

 

برچسب : 

تجهیزات آشپزخانه - تجهیزات آشپزخانه صنعتی - لوازم آشپزخانه -  لوازم آشپزخانه صنعتی -  تجهیزات فست فود - تجهیزات کافی شاپ - تجهیزات سردخانه

تجهیزات کباب پز -  تجهیزات میز - تجهیزات سینک - تجهیزات اسپرسو

03

سرویس چای خوری

     

مشخصات فنی :

 • شامل قوری ، شکردان و قندان می باشد که قوری

   دارای ظرفیت های  دوفنجان  و سه فنجان می باشد.

 02 1

 

برچسب : 

تجهیزات آشپزخانه - تجهیزات آشپزخانه صنعتی - لوازم آشپزخانه -  لوازم آشپزخانه صنعتی -  تجهیزات فست فود - تجهیزات کافی شاپ - تجهیزات سردخانه

تجهیزات کباب پز -  تجهیزات میز - تجهیزات سینک - تجهیزات اسپرسو

03

سرویس بشقاب و فنجان

     

مشخصات فنی :

 • در دو نوع بشقای تخت و بشقاب گود در سایزهای مختلف

   می باشد.

 02 1

 

برچسب : 

تجهیزات آشپزخانه - تجهیزات آشپزخانه صنعتی - لوازم آشپزخانه -  لوازم آشپزخانه صنعتی -  تجهیزات فست فود - تجهیزات کافی شاپ - تجهیزات سردخانه

تجهیزات کباب پز -  تجهیزات میز - تجهیزات سینک - تجهیزات اسپرسو

02

01

03

04