شیرجوش و قهوه جوش

شیرجوش و قهوه جوش

Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3Byb2R1Y3QvY29mZmVlc2hvcC9zaXJ2YWdoYWh2ZWpvb3NoLzAxLmpwZyZ3PTMwMCZoPTMwMCZxPTkwJnpjPTE  Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3Byb2R1Y3QvY29mZmVlc2hvcC9zaXJ2YWdoYWh2ZWpvb3NoLzAyLmpwZyZ3PTMwMCZoPTMwMCZxPTkwJnpjPTE  Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3Byb2R1Y3QvY29mZmVlc2hvcC9zaXJ2YWdoYWh2ZWpvb3NoLzAzLmpwZyZ3PTMwMCZoPTMwMCZxPTkwJnpjPTE  

 

مشخصات :

  • مخصوص کافی شاپ در پنج  اندازه
  • به اندازه 2و 4و  8و 10 نفره  
  • از جنس استیل و مس

 

 

 

برچسب : 

تجهیزات آشپزخانه - تجهیزات آشپزخانه صنعتی - لوازم آشپزخانه -  لوازم آشپزخانه صنعتی -  تجهیزات فست فود - تجهیزات کافی شاپ - تجهیزات سردخانه

تجهیزات کباب پز -  تجهیزات میز - تجهیزات سینک - تجهیزات اسپرسو

02

01

03

04