پلان چیدمان دستگاه ها

پلان چیدمان دستگاه ها:

هیچ قانون مشخصی در مورد نحوه  ترتیب تجهیزات آشپزخانه های صنعتی شما وجود ندارد.همه چیز به فضایی که شما در اختیار دارید و نیازهای خاص شما بستگی دارد.با این حال چهار ترتیب مختلف رایج در این زمینه وجود دارد.

دریک پیکربندی کاملا ارگونومیک، تجهیزات آشپزخانه صنعتی با توجه به آنچه راحت ترین و کارآمدترین حالت  برای سرآشپز و کارگران آشپزخانه فراهم آورده شده باشد چیده شده اند که  معمولا مصرف انرژی کارآ مد در این روش از اهمیت  بالایی برخوردار نیست.به عنوان مثال، در یک  آشپزخانه صنعتی که به شیوه  ارگونومی طراحی شده ، ممکن است فریزر زیر کانتری یا پیشخوان،  به طور مستقیم در کنار سرخ کن صنعتی  قرار گرفته باشد. اگر چه این روش چیدمان، تناسبی با مصرف  انرژی کارآمد ندارد، اما این  امکان را فراهم می کند  که سیب زمینی سرخ کرده منجمد شده و یا نوار مرغ به طور مستقیم از فریزر به سرخ کن صنعتی منتقل شود، حتی بدون اینکه کارمند شما  قدم از جای خود بردارد .

 

Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0wMy5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0wMi5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0wMS5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x
 Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0wNi5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x  Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0wNS5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x  Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0wNC5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x
 Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0wOS5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x  Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0wOC5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x  Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0wNy5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x
 Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0xMi5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x  Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0xMS5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x  Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0xMC5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x
 Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0xNS5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x  Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0xNC5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x  Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0xMy5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x
 Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3BlbGFuZS1jaGlkZW1hbi9jaGlkZW1hbi0xNi5qcGcmdz0zMDAmaD0zMDAmcT05MCZ6Yz0x    

02

01

03

04