گواهینامه بین المللی گذراندن دوره آشپزی دریایی

گواهینامه بین المللی گذراندن دوره آشپزی دریایی - ایران - اردیبهشت 1393

 Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2VmdGVraGFyYXQvRy0wMDcuanBnJnc9MzAwJmg9MzAwJnE9OTAmemM9MQ

تولید بهترین تجهیزات با بهره گیری از فناوری روز دنیا واستفاده از مرغوب ترین مواد اولیه در کنار توجه ویژه مدیریت مجموعه به امر رضایت مندی مشتری ، زمینه ساز توفیقات متعدد شرکت شعله پردازش ایرانیان در عرصه های داخلی  و منطقه بوده است .

02

01

03

04