مشخصات فنی :

ساخته شده از ورق و لوله استنلس استيل 304
داراي چرخهاي مقاوم گردان و ترمز دار
مدل 1 داراي 4 ظرف بن ماري 1/1
مدل 2 داراي 2 ظرف بن ماري 1/2
مزایا :

جهت انتقال غذا از قسمت پخت به گرمخانه ها و خطوط سلف سرويس