مشخصات فنی :

ساخته شده ازورق استنلس استيل 304
داراي دو طبقه از استنلس استیل با طبقات قابل برداشت
داراي چرخ هاي مقاوم ثابت و متحرک و مجهز به سيستم ترمز
چهارچوب از لوله استنلس استیل 304 به قطر 25 ميليمتر و با ضخامت
2 ميليمتر
موارد مصرف :

جهت انتقال سريع و بهداشتي ظروف كثيف از سالن به بخش شستشوي ظروف
كاملا بهداشتي ، مقاوم و مدرن

مشخصات فنی :

  • ساخته شده ازورق استنلس استيل 304
  • داراي دو طبقه از استنلس استیل با طبقات قابل برداشت
  • داراي چرخ هاي مقاوم ثابت و متحرک و مجهز به سيستم ترمز
  • چهارچوب از لوله استنلس استیل 304 به قطر 25 ميليمتر و با ضخامت
  • 2 ميليمتر

موارد مصرف :

  • جهت انتقال سريع و بهداشتي ظروف كثيف از سالن به بخش شستشوي ظروف
  • كاملا بهداشتي ، مقاوم و مدرن