• پکیج کامل نظافتی
  • سطل زباله
  • سه طبقه برای حمل تجهیزات لازم  مانند دستمال و اسپری های مخصوص شستشو
  • تی شور تک سطل و آبگیر
  • سطل زباله برزنتی در پشت
  • تی مخصوص از جنس الیاف نانو
  • جارو و خاک انداز مخصوص
  • دستمال میکروفایبر و خشک کن شیشه