ترولی خانه داری دو کیسه :

مشخصات :

  • دارای چرخ بزرگ با ترمز
  • دارای دو کیسه هرکدام به ظرفیت 100لیتر
  • دارای پنج عدد ظروف نگهداری کشویی