جهت قراردادن مجله و کتاب

دارای پنج قفسه بندی

سایز:  1360*450*310