در صورتی که آشپزخانه خود را توسط شرکت شعله پردازش ایرانیان تجهیز کرده باشید با برنامه ریزی کارشناسی ، بصورت دوره ای توسط متخصصان این صنعت مورد چک آپ وکنترل قرارخواهد گرفت و موارد ذیل همواره زیر ذره بین ما هستند بدین صورت از هزینه هنگفت تعمیرات اساسی دور خواهید ماند.

۱ – بازبینی دوره ای دستگاه ها و تجهیزات

در صورت بروز اشکال در سیستم مکانیکی و نیاز به رگلاژ و یا هرگونه خطای دستگاه قبل از بروز مشکل ،  رفع نقص صورت می پذیرد.

۲ – بازبینی در نحوه کار پرسنل با دستگاهها

پرسنلی که مسئول دستگاه ها هستند باید مراقب باشند تا اشتباه آن ها در کاربری دستگاه خلال ایجاد نکند جهت عدم بروز این مسئله با آموزش موردی و یا کلی و یا گروهی پرسنل ، راندمان سیستم افزایش خواهد یافت .

۳ – کنترل خط طبخ غذا

در این وضعیت رعایت نظم و استاندارد در معماری خط طبخ بی نهایت به رضایت مشتری ، بالا رفتن کیفیت پخت بهداشت غذا  و  …کمک خواهد کرد وموازی با آن سوددهی مجموعه کاملاً پدیدار خواهد بود.