این دستگاه جهت ایجاد روکشی از آرد بر روی مرغ، ماهی  و میگو  سوخاری

استفاده می شود و در دو نوع تک و دو لگنه موجود می باشد.:

مزایا :

  • کاهش مصرف پودر سوخاری
  • راندمان و بازدهی بالای کار
  • انظباط کاری