دستگاه سالامندر :

این دستگاه جهت پخت بدون روغن انواع مواد غذایی مانند استیک ، هات داگ ، قارچ و ….

با سیستم حرارت از بالا به صورت تابشی  ایجاد شده توسط المنت های حرارتی و سرامیک

های گازی تابشی کانادایی مورد استفاده است .همچنین جهت آب کردن پنیر بر روی انواع

 ساندویچ ها بهترین گزینه می باشد. صفحه تابشی عمودی بصورت آسانسوری و داخل ریل

 زنجیری به مواد نزدیک و دور می گردد.