مشخصات فنی :

  • ساطور تمام استیل در ابعاد و انواع مختلف