مشخصات عمومی :

  • بدنه از ساندويچ پنل تزريق شده از عايق پلي اورتان با دانسيته40 و ساخته شده از ورق آلوزينك رنگ شده
  • درب و چهارچوب تزريقي از عايق پلي اورتان و نماي  بيروني درب ساخته شده از ورق استيل و نيز داراي المنت
  • جهت جلوگيري از يخ زدگي
  • زيركف سردخانه ساخته شده از پنل و عايق
  • اواپراتور و كندانسور ساخت شركت تبادل كار
  • كمپرسور ساخت شركت دي وي ام آلمان
  • داراي تابلو برق اتوماتيك مجهز به تايمر و كنترل كننده فاز
  • كليه قطعات برقي ساخت اروپا
  • لوله هاي مسي اتصالي به كمپرسور ها مجهز به لرزه گير و مبدل حرارتي