مشخصات فنی : در دو نوع بشقای تخت و بشقاب گود در سایزهای مختلف می باشد.