مشخصات فنی :

  • شامل قاشق و چنگال غذاخوری ، قاشق چای خوری

    و چنگال و کارد میوه خوری می باشد.

    در دو مدل  ایرانی و خارجی