مشخصات فنی :

  • سینی سلف سرویس تمام استیل جهت غذاخوری های ارگانها،پادگانها،  و مرکز آموزشی