مشخصات فنی :

  • اسكلت از پروفيل 2 *30*30  و  2*40*40  استيل 304 ال
  • پايه هاي قابل ريگلاژ از جنس باكاليت
  • رويه از ورق استيل  1 ميليمتر تقويت شده توسط MDF (در طرح اصلی) و ورق استيل(در طرح مروارید) 
  • داراي پاتراكي (از لوله استیل در طرح اصلی و ورق 8/0 به صورت ناودانی در طرح مروارید)

موارد مصرف :

  • جهت بخش پورسيون و قسمت هاي
  • مختلف آشپزخانه