مشخصات فنی :

  • پاتيل تماما يكپارچه از ورق استنلس استيل به  ضخامت 2 میلی متر
  • داراي پايه هاي مقاوم از لوله هاي استيل
  • داراي يك محور و دو ياتاقان جهت چرخش پاتيل
  • قابلیت افزودن چرخ به پایه ها

  مزایا :

  • تسهيل در امر خيساندن برنج و انتقال به ديگ 
  • جلوگيري از پرت برنج
  • كاملا بهداشتي و مقاوم