مشخصات فنی :

  • چاقوی سبزیجات در دو مدل ایرانی و خارجی