مشخصات فنی :

  • چاقو قصابی ساخته شده از استیل                             

     ضد زنگ ایرانی و خارجی