مشخصات فنی :

  • کفگیر کوچک و بزرگ با دسته بلند و کوتاه