جداول قیمت گذاری - سه ستونه - استایل کلاسیک

[rt_pricing_table_style pricing_table_title=”برنامه پایه” pricing_table_currency_symbol=”تومان” pricing_table_price=”99″ pricing_table_period=”ماهانه” pricing_table_tagline=”ایجاد یک کسب و کار بی نظیر و پر درآمد با برنامه فایناسیا” pricing_table_button=”شروع کنید” pricing_table_content=”

 • RESPONSIVE LIVE
 • STREAMING
 • ADAPTIVE BITRATE
 • ANALYTICS

” pricing_table_button_link=”#”]

 • ریسپانسیو زنده
 • جریان
 • تقسیم پذیری
 • تجزیه و تحلیل

[/rt_pricing_table_style]

[rt_pricing_table_style pricing_table_title=”برنامه حرفه ای” pricing_table_currency_symbol=”تومان” pricing_table_price=”299″ pricing_table_period=”ماهانه” pricing_table_tagline=”ایجاد یک کسب و کار بی نظیر و پر درآمد با برنامه فایناسیا” pricing_table_button=”شروع کنید” pricing_table_highlight=”spotlight” pricing_table_content=”

 • RESPONSIVE LIVE
 • STREAMING
 • ADAPTIVE BITRATE
 • ANALYTICS

” pricing_table_button_link=”#”]

 • ریسپانسیو زنده
 • جریان
 • تقسیم پذیری
 • تجزیه و تحلیل

[/rt_pricing_table_style]

[rt_pricing_table_style pricing_table_title=”برنامه کسب و کار” pricing_table_currency_symbol=”تومان” pricing_table_price=”399″ pricing_table_period=”ماهانه” pricing_table_tagline=”ایجاد یک کسب و کار بی نظیر و پر درآمد با برنامه فایناسیا” pricing_table_button=”شروع کنید” pricing_table_content=”

 • RESPONSIVE LIVE
 • STREAMING
 • ADAPTIVE BITRATE
 • ANALYTICS

” pricing_table_button_link=”#”]

 • ریسپانسیو زنده
 • جریان
 • تقسیم پذیری
 • تجزیه و تحلیل

[/rt_pricing_table_style]

جداول قیمت گذاری - 4 ستونه - فلت مدرن

[rt_pricing_table_style pricing_table_style_variation=”two” pricing_table_title=”پایه” pricing_table_currency_symbol=”تومان” pricing_table_price=”29″ pricing_table_period=”ماهانه” pricing_table_button=”دریافت برنامه” pricing_table_content=”

 • Limitless Concepts
 • Free Fonts
 • Creative Layouts
 • Free Support

” pricing_table_button_link=”#”]

 • مفاهیم بدون محدودیت
 • فونت های رایگان
 • طرح های خلاقانه
 • پشتیبانی رایگان

[/rt_pricing_table_style]

[rt_pricing_table_style pricing_table_style_variation=”two” pricing_table_title=”کسب و کار” pricing_table_currency_symbol=”تومان” pricing_table_price=”69″ pricing_table_period=”ماهانه” pricing_table_button=”دریافت برنامه” pricing_table_highlight=”spotlight” pricing_table_content=”

 • Limitless Concepts
 • Free Fonts
 • Creative Layouts
 • Free Support

” pricing_table_button_link=”#”]

 • مفاهیم بدون محدودیت
 • فونت های رایگان
 • طرح های خلاقانه
 • پشتیبانی رایگان

[/rt_pricing_table_style]

[rt_pricing_table_style pricing_table_style_variation=”two” pricing_table_title=”نامحدود” pricing_table_currency_symbol=”تومان” pricing_table_price=”99″ pricing_table_period=”ماهانه” pricing_table_button=”دریافت برنامه” pricing_table_content=”

 • Limitless Concepts
 • Free Fonts
 • Creative Layouts
 • Free Support

” pricing_table_button_link=”#”]

 • مفاهیم بدون محدودیت
 • فونت های رایگان
 • طرح های خلاقانه
 • پشتیبانی رایگان

[/rt_pricing_table_style]