افتخارات شعله پردازش ایرانیان

 

 

دوره کنفرانس بین المللی مشتری مداری

دوره کنفرانس بین المللی مشتری مداری – ایران – تهران – 30 آبان 1393

دوره آموزش و نگهداری شرکت های اسپانیا

دوره آموزش و نگهداری شرکت های ZINCO-IKROM-NIKROM-اسپانیا

دوره آشپزی صنعتی و استاندارد سازی

دوره آشپزی صنعتی و استاندارد سازی در آشپزخانه های صنعتی ایتالیا کارپی CARPI – خرداد 1389

فرم نمایندگی شرکت های اسپانیا

فرم نمایندگی شرکت های ZINCO-IKROM-NIKROM اسپانیا

گواهینامه بین المللی گذراندن دوره آشپزی دریایی

گواهینامه بین المللی گذراندن دوره آشپزی دریایی – ایران – اردیبهشت 1393

گواهینامه پایان دوره آموزش بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی

گواهینامه پایان دوره آموزش بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی- 10 تیر – 1393

گواهی حسن انجام کار بزرگترین کترینگ خاورمیانه

گواهی حسن انجام کار بزرگترین کترینگ خاورمیانه – کترینگ حاتم – دبی

گواهینامه سمینار آموزشی

گواهینامه سمینار آموزشی – دانشگاه صنعتی امیر کبیر – 1392